fbpx

PODMÍNKY ÚČASTI

Soutěž je vyhlášena jako mezinárodní, jednokolová, otevřená a anonymní. Soutěžící se mohou přihlašovat do těchto kategorií:

  • 1/ High school – Studenti středních a vyšších odborných škol
  • 2/ Unlimited – Studenti vysokých škol a designéři bez omezení věku

Do soutěže budou přijaty doručovací službou zaslané práce účastníků, kteří se před tím zaregistrovali přes online registrační formulář.

 

Soutěžící odevzdá svoji soutěžní práci formou funkčního modelu v měřítku 1:1, tedy práce musí být funkční maketou, pokud je otvírací, musí se dát otevřít. Model musí být proveden kvalitně, s ohledem na možné reprezentační a výstavní účely.

 

Soutěžící nepřikládá k práci žádné CD ani portfolio, do hodnocení budou zařazeny pouze obaly. Práce odevzdané pouze formou prezentace na CD nebo v portfoliu jsou z hodnocení vyloučeny.

 

Neplatí se žádný registrační poplatek. Náklady na soutěžní práci a na poštovné si hradí účastník. Soutěžní práce se účastníkům soutěže nevracejí a zůstávají v archivu vyhlašovatele soutěže.