S rostoucím počtem účastníků roste i kvalita přihlášených prací a Mladý obal proto začíná mít mezinárodní ambice. Čtvrtý ročník soutěže proto poprvé funguje dvojjazyčně.