Rostoucí počet účastníků je v 9. ročníku Mladého obalu poprvé doprovázen i výraznou kvalitou přihlášených prací a výběr vítězných prací je proto výsledkem dlouhé diskuze.