V porotě 15. ročníku soutěže Mladý obal zasedli…

Jan Činčera, obalový designér a dlouholetý předseda soutěže Mladý obal www.cincera.cz

Jiří Pelcl, produktový designér a architekt, profesor na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze www.pelcl.cz

Thomas Feichtner, rakouský produktový designér a profesor na Muthesiově Akademii výtvarných umění a průmyslového designu v německém Kielu www.thomasfeichtner.com

Monika Bajlová, grafická designérka působící v bratislavském studiu IQ design www.iqdesign.sk

Tomáš Prokůpek, redaktor architektonického časopisu Era 21 a komiksové revue AARGH!
www.analphabetbooks.com

Libor Vožda, konstruktér obalů ze společnosti Model Obaly, www.modelgroup.com