fbpx

Soutěž Mladý obal nově přináší rozdělení na dvě kategorie.

Soutěž Mladý obal nově přináší rozdělení na dvě kategorie, první z nich je více svázána s průmyslovou praxí, téma je určené pro výrobek nebo skupinu výrobků. Cílem ale není omezit soutěžící výrobním procesem obalu, ale hledat nové cesty obalu, nové nápady a možnosti. Druhá kategorie přináší jiný pohled na obal a volným způsobem pracuje s tématem obalu – krabice.

první kategorie: Produktový obal

téma pro ročník 2010: Návrh obalu na sladkosti

Soutěžní práce budou přijímány ve dvou skupinách:

  1. Studenti vysokých škol a mladí designéři do 30 let
  2. Studenti středních a vyšších škol

Obal výrobku hraje v silném konkurenčním prostředí důležitou roli. O atraktivitě a prodejní síle výrobku již nerozhodují pouze jeho vlastnosti a jedinečnost, ale často právě obal, podle nějž se zákazník orientuje. Přesto však musí obal splňovat i další kritéria a spojit v sobě ekonomické, ergonomické a ekologické požadavky s estetickou přitažlivostí.

Soutěžní kategorie není omezena existujícími výrobky, sladkosti jsou jen společným zaměřením obalu. Obal by měl přinášet nová, jiná řešení, zaujmout vizionářským pojetím.

Bližší určení obalu na sladkosti není dáno: soutěžící může navrhnout obal na bonbóny, sušenky, čokoládu, moučník, cukroví, bonboniéru a další. Obal na sladkosti má stejně jako jiné obaly být funkční a vizuálně přitažlivý, aby se odlišil od jiných výrobků, výzvou je ale zvláštní specifikum tohoto obalu, a to, že může sloužit jako dárek.

Porota soutěže bude hodnotit především: inovativnost a kreativitu, ergonomii obalu, funkčnost, ekologický aspekt, tvarovou a myšlenkovou originalitu, konstrukční nápaditost, kvalitní úroveň prezentace.

Soutěžící odevzdá svoji soutěžní práci formou funkčního modelu v měřítku 1:1, tedy práce musí být funkční maketou, pokud je otvírací, musí se dát otevřít. Model musí být proveden kvalitně, s ohledem na možné reprezentační a výstavní účely.

použitý materiál

Použitý materiál pro soutěžní práci musí být materiál polygraficky zpracovatelný, typově používaný firmou Model Obaly, především celá škála vlnitých lepenek, hladká a kašírovaná lepenka. Společnost Model Obaly používá také polypropylenové fólie, které dále potiskuje a tvaruje, stejně jako obaly z hladkých lepenek. Do soutěže mohou být přijímány práce, které kombinují lepenky a polypropylenovou folii.

Soutěžící může požádat o bezplatné poskytnutí vlnité lepenky na některé z poboček vyhlašovatele soutěže: v Opavě, Nymburku nebo v Martině na Slovensku. Pro vyzvednutí může kontaktovat paní Vandu Myšákovou na vanda.mysakova@model.cz

Je možnost požádat o 2-vrstvou lepenku, hnědo-hnědou v roli šíře 105 cm, 3-vrstvou a 5-vrstvou lepenku, bílo-hnědou nebo hnědo-hnědou v arších 1,6 x 1,6 m.

druhá kategorie: Jiný pohled

téma pro ročník 2010: Komiks

V této kategorii budou hodnoceny všechny práce společně: studenti středních a vysokých škol a mladí designéři do 30 let.

Moderní průmysl nestojí na znalostech jediného odborníka a tak i Mladý obal stojí o propojení různých oborů. V 15. ročníku soutěže poprvé funguje nová kategorie zaměřená na kreativní umělce a odborníky z jiných oborů.

Jako první téma této inspirativní kategorie jsme zvolili KOMIKS, jehož ústředním námětem zůstává krabice. Soutěž se tedy nově obrací nejen na obalové designéry, ale i na grafiky, ilustrátory, malíře, literární autory a všechny ostatní, kteří svým tvůrčím přístupem mohou obor obalového designu obohatit.

Komiks může být pojat mnoha způsoby: figurovat na obalu výrobku, být sám výrobkem, soutěžící může komiksovou formou přiblížit výrobní proces „krabice“, či téma „krabice“ uchopit zcela obrazně a udělat z krabice hrdinu komiksového příběhu. Výslednou formu necháváme na autorově představivosti, lze tedy odevzdat dvourozměrný komiks stejně jako trojrozměrný objekt. V této kategorii nemusí být krabice pojata jako funkční obal.

Porota soutěže bude hodnotit především nápaditost, kreativitu, originální řešení, vtipné pojetí, dobrou úroveň prezentace – výtvarnou i verbální. Odevzdaná práce musí být provedena kvalitně, s ohledem na možné reprezentační a výstavní účely.

použitý materiál/formát

Pokud se jedná o dvojrozměrné práce, odevzdávají se vytištěné, v libovolném formátu. Použitý jazyk se doporučuje angličtina nebo čeština, popř. slovenština. V případě trojrozměrných prací se odevzdávají práce z výše uvedených materiálů.