fbpx

Soutěž je rozdělena do dvou kategorií. První z nich je více svázána s průmyslovou praxí, téma je určené pro výrobek nebo skupinu výrobků. Cílem však není omezit soutěžící výrobním procesem obalu, ale hledat netradiční cesty, nové nápady a možnosti. Druhá kategorie přináší jiný pohled na obal a volným způsobem pracuje s tématem obalu – krabice.

Téma v kategorii Produktový obal pro ročník 2011: Obal na národní produkt

Obal výrobku hraje v silném konkurenčním prostředí důležitou roli. O atraktivitě a prodejní síle výrobku již nerozhodují pouze jeho vlastnosti a jedinečnost, ale často právě obal, podle nějž se zákazník orientuje. Soutěžní kategorie není omezena existujícími výrobky. Obal by měl přinášet nová, jiná řešení, zaujmout vizionářským pojetím.

Z moře stále stejných a neustále se opakujících výrobků, jimiž je zákazník v dnešním světě zahlcen, se národní produkty vynořují jako ostrůvky připomínající doby, kdy lokální příslušnost nebyla předností, ale přirozenou vlastností všech výrobků. Lokální speciality, regionální lahůdky, původní předměty… to vše se podílí na tvorbě národní identity a každá země se tak snaží vytvořit ze svébytných plodů vlastní kultury svoji chloubu, patřičně ji zviditelnit a posílit její pomocí turistický ruch.

Zabal svůj národní produkt! Každá země má své typické výrobky a jejich obal není jen klíčem ke komerčnímu úspěchu, designér více než kdy jindy reprezentuje kromě sebe samého i svůj národ. Staň se velvyslancem svojí země a vytvoř obal na národní produkt, který zdůrazní jeho jedinečnost. Volbu národního produktu necháme na Tobě. Kanaďan nemusí nutně balit javorový sirup a Ital špagety, každý může sám svobodně rozhodnout o tom, jaký produkt považuje v dnešní době za národní a jaký by měl reprezentovat jeho zemi na mezinárodním poli.

Národní produkt musí být odlišný od ostatních dnešních výrobků a jeho původ musí být na první pohled patrný, musí být rozeznatelný mezi ostatními.

Soutěžní práce budou přijímány ve dvou skupinách:

  1. Studenti vysokých škol a mladí designéři do 30 let
  2. Studenti středních a vyšších odborných škol

Porota soutěže bude hodnotit především: inovativnost a kreativitu, ergonomii obalu, funkčnost, ekologický aspekt, tvarovou a myšlenkovou originalitu, konstrukční nápaditost, kvalitní úroveň prezentace. Soutěžící odevzdá svoji soutěžní práci formou funkčního modelu v měřítku 1:1, tedy práce musí být funkční maketou, pokud je otvírací, musí se dát otevřít. Model musí být proveden kvalitně, s ohledem na možné reprezentační a výstavní účely.

použitý materiál

Použitý materiál pro soutěžní práci musí být materiál polygraficky zpracovatelný, typově používaný firmou Model Obaly, především celá škála vlnitých lepenek, hladká a kašírovaná lepenka, jako doplňkový materiál lze použít polypropylen. Model Obaly zpracovává i další druhy papírů a lepenek, které lze pro soutěžní práci použít. Podrobný popis materiálů a jejich vlastnosti naleznete zde.

Soutěžící může požádat o bezplatné poskytnutí vlnité lepenky na některé z poboček vyhlašovatele soutěže: v Opavě, Nymburku nebo v Martině na Slovensku. Pro vyzvednutí může kontaktovat paní Vandu Myšákovou na vanda.mysakova@model.cz. Je možnost požádat o 2-vrstvou lepenku, hnědo-hnědou v roli šíře 105 cm, 3-vrstvou a 5-vrstvou lepenku, bílo-hnědou nebo hnědo-hnědou v arších 1,6 x 1,6 m.

Téma v kategorii Jiný pohled pro ročník 2011: Kniha jako obal na slova

V této kategorii budou hodnoceny všechny práce společně: studenti středních a vysokých škol a mladí designéři do 30 let.

Moderní průmysl nestojí na znalostech jediného odborníka a tak i Mladý obal stojí o propojení různých oborů. Kategorie Jiný pohled je zaměřená na kreativní umělce a další tvůrce, kteří mohou obalový průmysl obohatit a zabývají se jinými než konstrukčními otázkami obalového designu. Smyslem této inspirativní kategorie je snažit se dívat na obalový design pokaždé novým pohledem. Témata jsou zadávána velmi volně a stejně hravý přístup očekáváme i od soutěžních prací.

I informace mohou mít svůj obal! Myšlenky balíme do slov, slova do vět a věty do souvislých textů, které publikujeme v podobě knih. Obalte i vy své poselství do papíru a umožněte svým myšlenkám se zhmotnit.

Úkolem soutěžících je vytvořit obálku knihy. Předmětem hodnocení bude grafické ztvárnění obálky zvolené knihy, přesto však soutěžní výstup musí být trojrozměrný. Hodnotit budeme obal a ne obsah knihy, na první pohled by však nemělo být jasné, že obsah není zpracován. Soutěžící mohou přihlásit vlastní návrhy knižních obálek. Do soutěže nebudou přijímány obálky již vydané nebo připravované k vydání. Budeme rádi, když budou soutěžící přihlašovat obálky, které vzniknou speciálně pro soutěž Mladý obal. Těšíme se na nevšední, odvážná a třeba i prostorová zpracování.

Porota soutěže bude hodnotit především nápaditost, kreativitu, originální řešení, vtipné pojetí, dobrou úroveň prezentace – výtvarnou i verbální. Odevzdaná práce musí být provedena kvalitně, s ohledem na možné reprezentační a výstavní účely.

použitý materiál

Práce se odevzdávají v libovolném formátu. V textu doporučujeme používat angličtinu nebo češtinu, popř. slovenštinu. Soutěžní práce musejí být zhotoveny z výše uvedených materiálů.