Téma soutěže Mladý obal pro ročník 2012: Čaj

Blahodárné účinky horkou vodou zalitých čajových lístků jsou známé ve všech koutech světa. Vroucí nápoj léčí, rozpouští neduhy, posiluje, dodává energii a také spojuje lidi v jedinečném společenském rituálu. Inspirujte se tisíciletou kulturou pití čaje a vytvořte předmět, který i v 21. století přispěje k jejímu rozkvětu. Zabalte čajové lístky, čajové sáčky, připravte dárkové balení, vymyslete originální čajový sáček nebo celý servírovací set. Ukažte, jak může být tradiční nápoj prezentován v moderní době.

Porota soutěže bude hodnotit především: inovativnost a kreativitu, ergonomii obalu, funkčnost, snadnou manipulaci (obal by měl dokonale fungovat, aby ho snadno otevřel i starší člověk nebo dítě), ekologický aspekt, originalitu, konstrukční nápaditost, kvalitní úroveň prezentace. Soutěžící odevzdá svoji soutěžní práci formou funkčního modelu v měřítku 1:1, tedy práce musí být funkční maketou, pokud je otvírací, musí se dát otevřít. Model musí být proveden kvalitně, s ohledem na možné reprezentační a výstavní účely.

Obal výrobku hraje v silném konkurenčním prostředí důležitou roli. O atraktivitě a prodejní síle výrobku již nerozhodují pouze jeho vlastnosti a jedinečnost, ale často právě obal, podle nějž se zákazník orientuje. Soutěžní kategorie není omezena existujícími výrobky. Obal by měl přinášet nová řešení, zaujmout vizionářským pojetím.

Soutěžní práce budou přijímány ve dvou skupinách:

  1. Studenti vysokých škol a mladí designéři do 30 let
  2. Studenti středních a vyšších odborných škol

použitý materiál

Použitý materiál pro soutěžní práci musí být materiál polygraficky zpracovatelný, typově používaný firmou Model Obaly, především celá škála vlnitých lepenek, hladká a kašírovaná lepenka, jako doplňkový materiál lze použít další materiály. Model Obaly zpracovává i další druhy papírů a lepenek, které lze pro soutěžní práci použít. Podrobný popis materiálů a jejich vlastnosti naleznete zde.

Soutěžící může požádat o bezplatné poskytnutí vlnité lepenky na některé z poboček vyhlašovatele soutěže: v Opavě, Nymburku nebo v Martině na Slovensku. Pro vyzvednutí může kontaktovat paní Vandu Myšákovou na vanda.mysakova@model.cz. Je možnost požádat o 2-vrstvou lepenku, hnědo-hnědou v roli šíře 105 cm, 3-vrstvou a 5-vrstvou lepenku, bílo-hnědou nebo hnědo-hnědou v arších 1,6 x 1,6 m.

podmínky účasti

Do soutěže budou přijaty poštou zaslané práce účastníků, kteří se před tím zaregistovali přes online registrační formulář. Přihlašovat se mohou studenti středních, vyšších odborných a vysokých škol a tvůrci do třiceti let. Soutěžící nepřikládá k práci žádné CD ani portfolio, do hodnocení budou zařazeny pouze obaly.

přihlášení

registrace

Soutěžící se registruje do soutěže prostřednictvím online formuláře, který je umístěn na webu soutěže. Zde vyplní údaje o sobě a popis přihlašované práce, který bude k dispozici porotě při hodnocení. Soutěžící obdrží po registraci e-mailem kód, který je nutné uvést přímo na soutěžní práci (co nejelegantnějším způsobem) i na obálku nebo balík, v němž bude práce zaslána, práce budou poté hodnoceny anonymně. Registrační formulář naleznete zde. V případě přihlašování většího množství prací je třeba registrovat každou zvlášť. V případě více autorů je práce registrována pouze jednou, pro jména všech autorů je v registračním formuláři vyhrazen prostor. Registrační online formulář bude uzavřen 15. března 2012 ve 13:00!

zaslání práce

Soutěžní práce se odesílá poštou zabalená tak, aby došla nepoškozená, tedy v přiměřeně veliké krabici nebo obálce, kde je stabilně zajištěná. Soutěžící napíše na obálku nebo balík kód své práce.

Soutěžní práce musejí být podány na poště do 15. března 2012. Práce mohou být předány
také osobně, ale pouze poslední den, tedy 15. března 2012, mezi 14. a 18. hodinou
na adrese CZECHDESIGN na Praze 4.

Práce odevzdané pouze formou prezentace na CD nebo v portfoliu jsou z hodnocení vyloučeny.

Náklady na soutěžní práci a na poštovné hradí účastník. Soutěžní práce NEJSOU účastníkům soutěže vráceny, stávají se majetkem vyhlašovatele soutěže. Vybrané práce budou zařazeny do sbírky designu Národního technického Muzea v Praze.

Slavnostní vyhlášení výsledků proběhne v květnu 2012 v Praze.

Soutěžní práce se zasílá na adresu organizátora soutěže

CZECHDESIGN
K Safině 562,
149 00 Praha 4
Czech Republic