fbpx

1 Světová populace rychle stárne.
V letech 2000 až 2050 se podíl světové populace nad 60 let zdvojnásobí z asi 11% na 22%. Očekává se, že se v tomto období počet lidí ve věku 60 let a nad 60 let zvýší z 605 milionů až na 2 miliardy.

2 V letech 2000 – 2050 se počet osob ve věku 80 let a nad 80 let čtyřnásobí.
Do roku 2050 bude na světě 400 milionů lidí ve věku 80 let a nad 80 let. Bude to poprvé, co se většina rodičů dožije středního věku svých dětí.

3 V roce 2050 bude 80% starších lidí žít v zemích s nízkými a středními příjmy.
Chile, Čína a Íránská islámská republika budou mít větší podíl starších lidí než Spojené státy americké. Počet starších lidí v Africe vzroste z 54 na 213 milionů.

4 Nepřenosné nemoci patří mezi hlavní zdravotní potíže, kterými trpí starší generace.
V nejchudších zemích jsou největšími zabijáky srdeční choroby, mrtvice a chronická plicní onemocnění a mezi nejzávažnější příčiny postižení se řadí poškození zraku, demence, ztráta sluchu a osteoartritida.

5 Starší lidé v zemích s nízkými a středními příjmy jsou více nemocní, než starší lidé v bohatých zemích.
V zemích s nízkými a středními příjmy umírají starší lidé předčasně na srdeční choroby, mrtvici nebo chronická plicní onemocnění. Součet nedožitých let u starších lidí v těchto zemích je třikrát vyšší oproti součtu nedožitých let u starších lidí v bohatých zemích. Mají také mnohem vyšší míru poškození zraku nebo trpí těžší ztrátou sluchu. Mnohým z těchto problémů lze snadno a levně předcházet.

6 Potřeba dlouhodobé péče roste.
Odhaduje se, že do roku 2050 počet starších lidí v rozvojových zemích, kteří nebudou schopni se o sebe postarat, vzroste na čtyřnásobek. Mnozí ve velmi pokročilém věku ztratí schopnost žít nezávisle ať už z důvodu omezené pohyblivosti, jiných fyzických a psychických problémů, nebo celkové vyčerpanosti organismu, a proto budou potřebovat dlouhodobou péči v podobě domácího ošetřování, komunitní, rezidenční nebo nemocniční péče.

7 Efektivní, primární zdravotní péče o starší lidi na komunitní úrovni je velmi důležitá.
Kvalitní péče je důležitá, neboť posiluje zdraví starších lidí, předchází nemocem a pečuje o chronická onemocnění. Většina školení pro zdravotníky zvláštní péči o starší lidi nezahrnuje, přestože zdravotníci budou trávit stále více a více času péčí o tuto část populace. Světová zdravotní organizace doporučuje, aby všichni poskytovatelé zdravotní péče byli v této oblasti vyškoleni.

8 Přizpůsobená “věkupřátelská” prostředí umožňují starším lidem žít plnohodnotnější život a maximalizovat jejich společenský přínos.
Vytváření “věkupřátelského” fyzického a sociálního prostředí pro starší lidi může podstatně ovlivnit jejich nezávislost a aktivní účast ve společnosti.

9 Zdravé stárnutí začíná péčí o své zdraví již v mládí.
Stárnutí ovlivňuje kromě jiného to, jak se stravujeme, jak často se hýbáme, a jak často a jak dlouho se vystavujeme zdravotním rizikům jako kouření, nadměrná konzumace alkoholu nebo jiných toxických látek. Ale nikdy není pozdě začít pečovat o své zdraví. Například, pokud člověk mezi 60. a 75. rokem přestane kouřit, sníží se riziko předčasného úmrtí o 50%.

10 Musíme změnit své představy o stáří.
Společnost potřebuje rozbít stereotypy a vyvinout nové modely stárnutí pro 21. století. Všichni máme prospěch z činností komunit, pracovišť a společností, které umožňují aktivní účast starších lidí.

Zdroj: Světová zdravotnická organizace