Téma soutěže Mladý obal pro ročník 2013: Stárnutí

Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) žije dnes na Zemi 605 miliónů lidí starších 60 let. Od roku 1980 vzrostl jejich počet dvojnásobně a do roku 2050 by měl překročit 2 miliardy, což bude představovat jednu pětinu celkové populace planety. Počet obyvatel starších 80 let se ve stejné době dokonce zečtyřnásobí. Z pohledu designérů, kteří navrhují předměty každodenní potřeby, se jedná o výzvu i zodpovědnost zároveň.

Stárnutí přináší do lidského života řadu změn. Zhorušující se zrak, sluch i jemná motorika vedou k tomu, že se s obtížemi začneme postupně setkávat i tam, kde bychom je dříve nečekali. Z obalů, navržených pro zdravé a silné lidi, se stávají nedobytné pevnosti, s nimiž musíme svádět každodenní boj. I banální problémy mohou vést k pocitu méněcennosti a částečné izolaci seniora od společnosti. Kdo jsou dnešní senioři a jak sejim žije? Co jim ztěžuje život a co jim chybí?

Navrhněte obal, který seniorovi pomůže překonávat každodenní nesnáze a usnadní mu
cestu k plnohodnotnému, aktivnímu stáří. Účastník soutěže by měl citlivě zohledňovat zásady equal
designu a uvědomit si, že navrhováním obalu pouze pro seniory do určité míry podporuje jejich vyčlenění ze společnosti. V tomto duchu by potom měl navrhnout obal, který bude pomáhat seniorům, ale poslouží i ostatním věkovým skupinám. Designér by se dále měl zamýšlet nad užitím vhodných barev, typografie, úměrných velikostí i materiálů.