fbpx

V předchozích rubrikách jsme popsali různé druhy lepenek, jejich dělení a také způsob výroby. Výrobou hladké či vlnité lepenky, ale práce v obalovém průmyslu nekončí. Z lepenek je teprve teď možné vyrobit nejrůznější druhy krabic a obalů.

 

Ještě předtím, než ale k samotnému ohýbání a skládání dojde, přichází na řadu fáze tisku, kašírování a svoji úlohu sehrají i vysekávací stroje. V současné době už dostupná zařízení umožňují plnobarevný tisk ve velmi vysoké kvalitě a také celou řadu dalších úprav, které souhrnně řadíme mezi dokončující zpracování.

V této fázi dokončování obalů dochází i k tzv. bigování nebo falcování. Při něm jsou na hrany obalu vtlačeny tenké linky, které usnadňují následné ohýbání lepenky. Díky bigování pak materiál nepopraská a u tiskovin je lépe ohýbán.

Nejdůležitějším momentem je během dokončovacího zpracování jistě fáze tvarového výseku, při které získává lepenka svůj výsledný tvar. Způsobů vysekávání existuje v obalovém průmyslu hned několik, my zmíníme pouze tři nejrozšířenější: Slotrování, tedy vyřezávání tvaru obalu pomocí rotačních nožů. Pro tuto operaci se používá speciální stroj, tzv. „slotter“. Technikou slotrování bývají vyřezávány nejjednodušší tvary. Složitější tvary je potom možné získat pomocí rotačních nebo plochých výsekových forem. K výhodám plochých forem patří snadná manipulace se stroji i rychlá obsluha.

 

Po vysekávání přichází na řadu skládání nebo v případě potřeby lepení či šití jednotlivých lepenkových dílů. Sestavování musí být dokonalé, aby zajistilo výslednému obalu nejen estetické, ale i funkční kvality. Na konečnou podobu mají vliv nejen samotná zařízení, ale i použité materiály – právě zde vyplynou na povrch veškeré konstrukční a designové nedostatky. V této fázi rozlišujeme čtyři základní typy obalů, které označujeme anglickými názvy:

  1. straight-line box: krabice, u níž je použito pouze jednobodového lepení, při němž je lepidlo nanášeno pouze na klopny krabice a po jejím složení vznikne už hotový obal.
  2. crash-lock bottom: krabice je složena a slepena tak, že se po jejím otevření automaticky spustí a otevře dno
  3. 4-corner box: krabice se čtyřmi rohy, u níž je využito čtyřbodového lepení
  4. 6-corner box: krabice se šesti rohy, u níž je využito šestibodového lepení

Lepení velkých ploch označujeme jako kašírování. Ve výrobě obalů se obvykle využívá, není-li možno dostatečně rychle, nákladově efektivně a přitom kvalitně potisknout určitý materiál. Potiskne se tedy kvalitnější papír a ten se nakašíruje (nalepí) na podkladový materiál (vlnitou lepenku apod.).

 

Šitím se spojují hlavně pěti či sedmivrstvé vlnité lepenky, které jsou určeny pro přepravu předmětů větší hmotnosti. V takovém případě by pouhé lepení či skládání nezajistilo potřebnou pevnost. Šití je, stejně jako lepení, možno včlenit přímo do automatizované výroby.