fbpx
Jan Činčera, přední obalový designér, je dlouholetým předsedou poroty soutěže Mladý obal. Vede vlastní Studio Činčera, papíru rozumí, s obalem to myslí vážně a pro soutěž Mladý obal je zdrojem inspirací a neutuchající energie.

Jan Činčera Absolvoval Střední průmyslovou školu grafickou, obor Zpracování papíru a obalová technika. Zásadní pro něj bylo setkání s J. H. Kocmanem v roce 1983, který mu ukázal, že papír je nejen průmyslový, ale i poetický materiál. Jeho názor je pro něj důležitý dodnes. Do revoluce pracoval ve Středisku obalového inženýrství Pražských papíren. Po revoluci pedagogicky působil na Akademii výtvarných umění jako asistent profesora Miloše Šejna v ateliéru  konceptuální tvorby, v té době se zajímal především o autorský papír a knihu. Roku 1994 založil s manželkou Zorou Studio, které provozují dodnes. Často spolupracuje na designu obalů pro výrobky jiných designérů: Jiřího Pelcla, Evu Eisler, Ronyho Plesla, Olgoj Chorchoj a mnoha jiných.

 

„Dá se  říci, že s papírem, knihou, papírovým obalem pracuji a přemyslím o něm od začátku studií – od roku 1976. To je již hodně dlouho – možná moc dlouho.“

„Umí skládat papír nebo lepenku jako málokdo. Pod jeho rukama z nich vznikají nejrůznější obaly nezvyklých prostorových tvarů. Když byli v Praze na návštěvě vzácní zahraniční hosté, vytvářel pro ně na dárky od hlavy státu umělecké obaly. Odvezli si je mj. papež Jan Pavel II., francouzský prezident Jacques Chirac či britská královna Alžběta II.“ Petr Melničuk, Hospodářské noviny

Porotu soutěže Mladý obal vedete od samého počátku v roce 1996. Jakým způsobem se soutěž za 14 let existence proměnila?

Soutěž se poměrně rychle vyprofilovala, museli jsme si s  panem Wichou, zástupcem společnosti Model Obaly, vyjasnit smysl soutěže –  ne prvoplánově využívat přihlášené práce, ale dát soutěžícím volnost, svobodu, nenutit soutěžící ke konkrétním výsledkům, ale iniciovat,  podporovat, vzbuzovat jejich pozornost…Soutěž se ustálila, časem se ale přestala vyvíjet a nynější změny – její proměna, kterou vytváří CZECHDESIGN.CZ – jsou pro mě velmi důležité a pozitivní!

Co pro vás soutěž Mladý obal znamená?

Mladý obal pro mě znamená především setkávaní s mladými lidmi a jejich prací, přátelství  s mnohými, které vzniklo díky soutěži, to je pro mne zásadní přínos.

Jak se proměnily trendy v obalovém designu od doby, kdy jste se jim začal věnovat, po současnou dobu?

Obalový design není až tak móda, jejíž trendy by se proměňovaly podle ročních období, vyvíjí se postupně jako odraz nových materiálů, nových  technologií. Nemohu se ale nezmínit o nástupu plastů, které se v polygrafickém průmyslu začínají velmi rychle uplatňovat.

Mladý obal je mezinárodní soutěž, můžete zhodnotit, jaká země si v oblasti obalového designu dobře vede? Jsou země, kde je vyloženě uchovávána tradice obalového designu?

V této soutěži se nedá mluvit o dlouhodobé nadvládě některé země, v každém případě, poslední dobou (již tři, čtyři roky) vede Kanada, lepe řečeno pan profesor, který se studenty perfektně pracuje a jejich výsledky jsou velmi přesvědčivé. Z českých skol si vždy připomenu průmyslovku z Uherského Hradiště, zajímavé jsou i práce z Polska. Překvapilo nás, že práce z Číny –  velmoci tradice papíru a obalu – nebyly až tak přesvědčivé.

Jak víte, soutěž v současné době prochází radikální proměnou. Kam by podle Vás měla do budoucna směřovat?

Kam by měla soutěž směřovat? Již směřuje a jsem rád, ze jsem se na tom podílel. Směřuje k mladým prostřednictvím mladých lidí, kteří tím  žijí, nejsou konzervativní, ale upřímní nadšenci – mají můj obdiv. Výsledky soutěže nemohou být konstrukčně dokonalé, technologicky precizní, hotové obaly. Soutěž musí iniciovat, musí nabídnout možnosti, zkusit si materiály, pracovat s prostorem, uvědomovat si význam obalového designu.

S jakým materiálem se Vám pracuje nejlépe?

Nemám “své” materiály. Každá zakázka je pro mne výzvou, přemyslím a hledám, snažím se, aby materiál a celkové řešení plně splynulo s baleným předmětem. Má práce, práce obalového designéra, je služba, podpora balenému objektu, ať je to hrnek, sklenice, nebo kniha…Rád materiály hledám a snažím  se pracovat s materiály „neobalovými“.

Využívají podle Vás účastníci dostatečně možnosti materiálu?

Soutěžící musí materiál pochopit, musí znát jeho vlastnosti, využívat  je. Tím se tato soutěž liší od jiných – trváme na práci s materiálem v objemu, v materiálu, trváme na modelu, hotovém obalu v prostoru.

Ovlivnil nějak Mladý obal Vaši vlastní tvorbu?

Nepřímo mě Mladý obal jistě ovlivnil, především ale vztahově, konkrétní výsledky soutěže, obaly, vlastně ihned zapomínám a snažím se mít čistou hlavu pro svou práci.

Jak si představujete budoucnost obalového designu?

O budoucnosti obalového designu velmi často uvažuji a jedno vím jistě – budou vznikat, již vznikají, nové inteligentní materiály, které kromě vlastnosti ochranných a marketingových budou umět i komunikovat, měnit barvu, hlídat kvalitu zboží, upozorňovat na změnu baleného zboží atd. Papíry, plasty, polygrafické technologie až tak rychle dopředu nepůjdou, ale vědecký výzkum bude měnit podstatu obalu a jeho význam.

Co musí splňovat kvalitní obal?

Obal musí především fungovat, zaujmout, oslovit, proste musí být  krásný!