1. PŘEDMĚT SOUTĚŽE

Model Young Package je soutěž zaměřená na výrobky z papíru. Do soutěže jsou přijímány prototypy z vlnité a hladké lepenky a jiných papírových materiálů.
Tématem soutěže je Coffee mania.
Přihlašovat můžete prototypy obalů jakkoliv spojených s kávou jako takovou nebo s kávovou kulturou (obaly na mletou/zrnkovou kávu, kelímky na kávu takeaway, obaly na kávové sety a kávový porcelán, obaly na kávové příslušenství, obaly na kávové zákusky a všechny další obaly jakkoliv spojené s tématem).
Cílem soutěže je vybrat vítězné návrhy (díla), které nejlépe splní zadání.
U obzvláště povedených návrhů vyhlašovatel může oslovit autora pro dopracování a realizaci návrhu ve výrobě.

2. PODMÍNKY ÚČASTI

Soutěž je vyhlášena jako mezinárodní, jednokolová, otevřená a anonymní.
Soutěžící se mohou přihlašovat do těchto kategorií:

1/ Universities & Designers

– Studenti vysokých škol a designéři bez omezení věku

2/ High schools

– Studenti středních a vyšších odborných škol

Do soutěže budou přijaty doručovací službou zaslané práce účastníků, kteří se před tím zaregistrovali přes online
registrační formulář.
Soutěžící odevzdá svoji soutěžní práci formou funkčního modelu v měřítku 1:1, tedy práce musí být funkční maketou,
pokud je otvírací, musí se dát otevřít. Model musí být proveden kvalitně, s ohledem na možné reprezentační a výstavní účely.
Do hodnocení budou zařazeny pouze obaly, soutěžící nepřikládá k práci žádné CD ani portfolio.
Práce odevzdané pouze formou prezentace na CD nebo v portfoliu jsou z hodnocení vyloučeny.
Náklady na soutěžní práci a na poštovné si hradí účastník.
Soutěžní práce se účastníkům soutěže nevracejí a zůstávají v archivu vyhlašovatele soutěže.

3. TERMÍNY

Uzávěrka soutěže: 14. května 2018
Registrační formulář bude otevřen do 14. května do 11. hodin
Osobně je možné práce odevzdávat dne 14. května od 14 do 18 hodin
Slavnostní vyhlášení výsledků: září 2018 v Praze.

Kompletní soutěžní podmínky Model Young Package 2018